ارسال مدارک متقاضی نمایندگی

موسسه بین المللی صلح و دوستی دائم فراگیر ، در جهت نیل به اهداف ذاتی خود در جهت افزایش و توسعه فرهنگ صلح و دوستی در سراسر کشور اقدام به اعطای دفاتر نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر نموده است.

پس از دریافت اطلاعات توسط متقاضی و بررسی اولیه شرایط ، دسترسی برای ارسال اطلاعات تکمیلی برای هر متقاضی ایجاد می شود.

توجه داشته باشید فقط یکبار می توانید اطلاعات را ارسال نمایید و در صورت ارسال مدارک و اسناد و اطلاعات خلاف واقع، از سوی معاونت حقوقی موسسه، از طرق مراجع ذیصلاح، اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.


 

شرایط عمومی اخذ نمایندگی در ایران:

۱- داشتن تابعیت ایران

۲- تدین به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۴- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت های قانونی و تحصیلی (ویژه آقایان)

۵- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۶- نداشتن سابقه محكومیت جزایی موثر

۷- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح، از خدمات دولتی و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی منع شده باشند .

۸- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند.

۹- دارا بودن دفتر با موقعیت اداری یا تجاری جهت انجام امور نمایندگی