عضویت موسسه بین المللی صلح

قوانین عضویت موسسه بین المللی صلح و دوستی

 

قوانین عضویت موسسه بین المللی صلح و دوستی شامل دو بخش می باشد:

صلاحیت های عمومی عضویت در ایران

 1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران،
 2. حسن شهرت و التزام به شئونات اخلاقی و عدم سوء پیشینه موثر کیفری،
 3. التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

صلاحیت های تخصصی

حَسَب تشخیص شورای عالی سیاستگذاری و اداره کل گزینش و دبیرخانه هیات مرکزی گزینش.

برخی از این شرایط عبارتند از:

 1. حداقل سن قانونی ۱۵ سال تمام.
 2. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم از مراکز آموزش عالی یا موسسات آموزشی داخل و خارج از کشور مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
 3. عدم پیشینه سیاسی ضدیت با نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم عضویت در گروهک های منافق و احزاب غیرقانونی.
 4. اعتقاد و التزام به مرامنامه ، اساسنامه ، آیین نامه های داخلی ، اهداف و موضوع فعالیت موسسه بین المللی صلح و دوستی.
 5. پرداخت حق عضویت سالانه مصوب دفتر مرکزی موسسه بین المللی صلح و دوستی.
 6. تکمیل کلیه فرم های عضویت و ارسال مدارک حسب قوانین داخلی موسسه بین المللی صلح و دوستی.

 

پرداخت حق عضویت و تکمیل فرم ها به منزله عضویت در موسسه نبوده و موسسه بین المللی صلح و دوستی پس از بررسی مدارک و تایید و احراز صلاحیت متقاضیان کارت عضویت صادر می نماید.

در صورت عدم تایید اطلاعات و مدارک ثبت نامی شما توسط سازمان اعضا صلح، مبلغ عضویت به شما مسترد می گردد.

سازمان اعضا صلح در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش درخواست عضویت افراد، اختیار تام و تمام دارد و در رابطه با پذیرش و رد درخواست عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به ارائه دلیل یا مدرک (تحت هیچ شرایطی) ندارد.

اشخاصی که شرایط اختصاصی فوق را ندارند می توانند با تکمیل مدارک و پرداخت حق عضویت و با صلاحدید دفتر مرکزی موسسه بین المللی صلح و دوستی ، به عنوان اعضای غیر رسمی و هوادار موسسه فعالیت نمایند.

membership-03-2

membership-04

انواع عضویت موسسه بین المللی صلح

 • عضو رسمی: اعضا فعال و تشکیلاتی موسسه که در سازمان ها ، شوراهای تصمیم گیری ، مجمع عمومی ، هیات مدیره ، ارکان موسسه فعالیت می نمایند و دارای حکم رسمی از دبیرکل موسسه می باشند.
 • عضو تشکیلاتی: اعضای فعال موسسه که حَسَب تشخیص مدیران و روسای سازمان ها ، با رعایت آیین نامه‌های موسسه ، به استخدام موسسه در می‌آیند و حقوق دریافت می نمایند.
 • عضو فعال : عضوی است که علاوه بر پرداخت حق عضویت فعالیت داوطلبانه در موسسه دارد.
 • عضو عادی : عضوی است که فقط حق عضویت سالانه جهت عضویت در موسسه پرداخت می نماید.
 • عضو افتخاری : عضوی است که بدون پرداخت حق عضویت و بنابر تصمیم مجمع عموی یا هیات مدیره یا دبیرکل ، عضو جموسسه می گردد.
 • عضو هوادار: عضوی است که طرفدار صلح و دوستی می باشد اما دارای عضویت موسسه نمی باشد.

مبالغ حق عضویت و استرداد وجه

مبالغ حق عضویت دریافتی، تحت هیچ شرایطی عودت داده نمی شوند. پیش از پرداخت حق عضویت، کلیه شرایط و قوانین را مطالعه نمایید. انواع مالیات و عوارض و … بر روی مبالغ حق عضویت دریافت نمی‌شوند.

عضویت موسسه بین المللی صلحکلیه اعضا موظف می باشند ، پیش از عضویت و پرداخت حق عضویت یا ارسال کمک های مردمی ، کلیه قوانین و ضوابط موسسه را مطالعه نمایند. پرداخت حق عضویت به معنای پذیرش کلیه قوانین موسسه بین المللی صلح و دوستی می باشد.

عضویت موسسه بین المللی صلحداشتن کارت عضویت موسسه برای شرکت در برنامه ها، همایش ها، دفاتر موسسه و سایر امور الزامی می باشد.