حمایت های مردمی از صلح
خیّرین و علاقمندان می توانند از طریق فرم ذیل و به صورت آنلاین و ۲۴ساعته کمک های خود را برای موسسه ارسال نمایند.

جهت ارسال کمک های غیرنقدی می توانید، کمکهای خود را به صندوق پستی تهران ۱۶۷۶۵/۳۴۳۳ ارسال نمایید یا با شماره های ۰۲۱۷۷۸۹۹۸۴۴ و ۰۲۱۷۷۸۹۹۸۴۵ و ۰۹۳۶۱۴۵۶۹۳۶ تماس حاصل فرمایید.


  • مبلغ اهدایی خود را به صورت ریال وارد نمایید. مانند 1000000 (حداقل مبلغ اهدایی 50000ریال یا 5هزارتومان می باشد.)