جهت ورود به سامانه کاربری اعضای موسسه بین المللی صلح، باید یکی از دو طرح عضویت زیر را انتخاب نموده و با تکمیل فرم و پرداخت حق عضویت، به خانواده بزرگ صلح ایران بپیوندید.

در زمان ثبت نام تحت هیچ شرایطی از دکمه برگشت مرورگر  استفاده نکنید. اگر در زمان پرداخت به هر دلیل اینترنت شما قطع شد، مجددا وارد صفحه ثبت نام شوید و مراحل را تکمیل و پرداخت را انجام دهید.

اگر به هر دلیل ثبت نام شما ناموفق بود و نتوانستید مجددا ثبت نام نمایید، در ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه با سازمان اعضا تماس حاصل نمایید تا مشکل شما برطرف گردد.

داشتن کارت عضویت موسسه برای شرکت در برنامه ها، همایش ها، دفاتر موسسه و سایر امور الزامی می باشد.

در صورت عدم تایید اطلاعات و مدارک ثبت نامی شما توسط سازمان اعضا صلح، مبلغ عضویت به شما مسترد می گردد.

 

همیار صلح
عضویت 2ساله بدون کارت
با تکمیل اطلاعات، به خانواده بزرگ همراهان صلح می پیوندید، اما کارت فیزیکی عضویت ارسال نمی شود. در صورت تمایل به دریافت کارت عضویت فیزیکی از طریق پست، الزاما همراهان صلح با ارسال کارت فیزیکی را انتخاب نمایید. پس از پرداخت ظرف مدت 24ساعت کاری اطلاعات شما بررسی و توسط مسئول مورد نظر تایید می گردد. پس از تایید، می توانید وارد سامانه کاربری خود شوید.
همراه صلح
عضویت 2 ساله با کارت
جهت دریافت کارت فیزیکی، پس از تکمیل اطلاعات و ارسال مدارک هویتی و فرم های عضویت مرتبط و تایید آن توسط سازمان اعضا، کارت فیزیکی موسسه صلح ، از طریق پست به آدرس مندرج در زمان ثبت نام،  برای شما ارسال خواهد شد. پس از پرداخت ظرف مدت 24ساعت کاری اطلاعات شما بررسی و توسط مسئول مورد نظر تایید می گردد. پس از تایید، می توانید وارد سامانه کاربری خود شوید.