ثبت رزومه

در این بخش می توانید رزومه خود را جهت بررسی برای معاونت نظارت و ارزشیابی موسسه بین المللی صلح جهت به کارگیری در سازمان ها و دستگاه های وابسته به موسسه ارسال نمایید.

  1. توجه داشته باشید ارسال رزومه به هیچ عنوان هیچگونه حق استخدامی و جذب نیرو، برای ارسال کننده و متقاضی ایجاد نمی نماید.
  2. موسسه بین المللی صلح و دوستی، هیچ الزامی جهت به کارگیری افراد و متقاضیان ارسال کننده رزومه ندارد.
  3. ارسال رزومه کاملا اختیاری بوده و متقاضی با تمایل و علم و آگاهی کامل از قوانین استخدامی موسسه، اقدام به ارسال رزومه نموده است.
  4. توجه داشته باشید که هرگونه بررسی فقط از طریق ایمیل موسسه solhodoosti.org@gmail.com به اطلاع شما رسانده خواهد شد.
  5. از تماس تلفنی یا مراجعه حضوری به دفاتر موسسه یا نمایندگی های اکیدا خودداری نمایید. در صورت مراجعه حضوری، برابر مقررات استخدامی، ضمن حذف داوطلب از کلیه مراحل استخدامی و همچنین درج در پرونده وی، با داوطلب برخورد قانونی خواهد شد.