1395-09-24

اطلاعیه مهم تغییر زمان آزمون علمی

اطلاعیه مهم تغییر زمان آزمون علمی به دلیل تقاضاهای متعدد […]
1395-09-21

اطلاعیه ویرایش ثبت نام و پرینت اطلاعات

اطلاعیه ویرایش ثبت نام و پرینت اطلاعات بر طبق اعلام […]
1395-09-14

دانلود نمونه سوالات آزمون علمی

دانلود نمونه سوالات آزمون علمی بنابر درخواست متقاضیان و داوطلبانی […]
1395-09-12

اطلاعیه پایان مهلت ثبت نام

اطلاعیه اتمام زمان ثبت نام بر طبق اعلام قبلی ستاد […]