۱۳۹۶-۰۱-۲۱

شرایط و زمان مصاحبه تخصصی حضوری

شرایط و زمان مصاحبه تخصصی حضوری فرارسیدن سالروز ولادت با […]
۱۳۹۵-۱۱-۳۰

اعلام نتایج اولیه آزمون علمی

اطلاعیه مهم اعلام نتایج اولیه آزمون علمی با عنایات خاصه […]
۱۳۹۵-۱۰-۱۱

برگزاری موفق آزمون علمی

اطلاعیه مهم برگزاری موفق آزمون علمی با عنایات خاصه خداوند […]
۱۳۹۵-۱۰-۰۶

اطلاعیه مهم دریافت و پرینت کارت آزمون

اطلاعیه مهم دریافت و پرینت کارت آزمون دریافت و پرینت کارت […]