۱۳۹۵-۱۰-۱۱

برگزاری موفق آزمون علمی

اطلاعیه مهم برگزاری موفق آزمون علمی با عنایات خاصه خداوند […]
۱۳۹۵-۱۰-۰۶

اطلاعیه مهم دریافت و پرینت کارت آزمون

اطلاعیه مهم دریافت و پرینت کارت آزمون دریافت و پرینت کارت […]
۱۳۹۵-۰۹-۲۴

اطلاعیه مهم تغییر زمان آزمون علمی

اطلاعیه مهم تغییر زمان آزمون علمی به دلیل تقاضاهای متعدد […]
۱۳۹۵-۰۹-۲۱

اطلاعیه ویرایش ثبت نام و پرینت اطلاعات

اطلاعیه ویرایش ثبت نام و پرینت اطلاعات بر طبق اعلام […]