۱۳۹۵-۰۹-۱۴

دانلود نمونه سوالات آزمون علمی

دانلود نمونه سوالات آزمون علمی بنابر درخواست متقاضیان و داوطلبانی […]
۱۳۹۵-۰۹-۱۲

اطلاعیه پایان مهلت ثبت نام

اطلاعیه اتمام زمان ثبت نام بر طبق اعلام قبلی ستاد […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۷

اطلاعیه فروش سوالات

اطلاعیه فروش سوالات آزمون علمی تایید صلاحیت توسط سودجویان متقاضیان […]
۱۳۹۵-۰۹-۰۵

اصلاحیه دفترچه استخدامی۹۵

اصلاحیه دفترچه استخدامی۹۵ متاسفانه به دلیل عدم توجه داوطلبان و […]