1395-09-07

اطلاعیه فروش سوالات

اطلاعیه فروش سوالات آزمون علمی تایید صلاحیت توسط سودجویان متقاضیان […]
1395-09-07
اطلاعیه موسسه بین المللی صلح

بیانیه اداره کل بازرسی و نظارت

بیانیه اداره کل بازرسی و نظارت بسم الله الرحمن الرحیم […]
1395-09-05

اصلاحیه دفترچه استخدامی۹۵

اصلاحیه دفترچه استخدامی۹۵ متاسفانه به دلیل عدم توجه داوطلبان و […]
1395-08-29
دستیار ویژه رییس جمهور در پایگاه صلح ایران

دستیار ویژه رییس جمهور در پایگاه صلح

دستیار ویژه رییس جمهور در پایگاه صلح ایران دستیار ویژه […]