گرامیداشت روز جمهوری اسلامی با احترام به مقام شهدا به گزارش معاونت روابط عمومی

گرامیداشت روز جمهوری اسلامی با احترام به مقام شهدای گمنام

دبیرکل موسسه بین المللی صلح و برخی از مدیران و اعضای موسسه در روز ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۶ با حضور در بهشت زهرا بر سر مزار شهدای گمنام ۸ سال دفاع مقدس حضور یافتند.

در این مراسم، ضمن غبارروبی با اهدای شاخه های گل، به مقام شهیدان انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ادای احترام نمودند.

گزارش تصویری این مراسم در پی می آید.

گرامیداشت روز جمهوری اسلامی

بزرگداشت و احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی در روز جمهوری اسلامی

گرامیداشت روز جمهوری اسلامی

بزرگداشت و احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی در روز جمهوری اسلامی

گرامیداشت روز جمهوری اسلامی

بزرگداشت و احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی در روز جمهوری اسلامی

موسسه بین المللی صلح و دوستی