کمیسیون مستقل اقدام سریع ضدتروریسم

اوضاع کنونی جهان نشان می دهد که هشدارهای سازمان امور بین الملل و روابط خارجی موسسه بین المللی صلح و دوستی ، در مورد فراگیر شدن خشونت افسارگسیخته در سراسر جهان ، صحت داشته است.

همانطور که بارها تکرار شده است ، کنترل این خشونت لجام گسیخته، نیاز به یک اجماع بین المللی واقعی و نه ظاهری دارد.

این اجماع نباید با برتری جویی چند کشور و یا زورگویی آن ها باشد.

این اجماع باید براساس عدالت و انسانیت بنا گردد.

این اجماع باید فارغ از هرگونه مرزبندی جغرافیایی، زبانی، نژادی، دینی، مذهبی و جنسیتی باشد.

سازمان امور بین الملل و روابط خارجی موسسه پیش از این در ۲۵تیرماه ۱۳۹۵ (۱۵جولای ۲۰۱۶) اعلام نموده بود؛

تشکیل یک «کمیسیون مستقل اقدام سریع ضدتروریسم» با حضور تمامی کشورهای جهان و نمایندگان آن ها و تدوین یک «کنوانسیون ضد خشونت بین المللی»، با ضمانت اجرایی، می تواند فرصتی جهت برخورد با تمام عوامل به وجود آورنده خشونت و ترور در سراسر جهان شود.

البته می دانیم رسیدن به این مهم بسیار دشوار و پیچیده و زمانبر می باشد.

اما عدم اقدام عاجل و تشکیل این اجماع ، ما را هر روز از دستیابی به «صلح دائم فراگیر» دور و دورتر می نماید.

سازمان امور بین الملل و روابط خارجی موسسه بین المللی صلح و دوستی ، ضمن ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان ناشی از جنگ و خشونت و افراطی گری و تروریسم در سراسر جهان ،امیدوار است با تحقق این پیشنهاد جهانی عاری از خشونت و ترور را در آینده نزدیک شاهد باشیم.

سازمان امور بین الملل و روابط خارجی

موسسه بین المللی صلح و دوستی