پیام تسلیت درگذشت حمید سبزواری موسسه بین المللی صلح

پیام تسلیت درگذشت حمید سبزواری موسسه بین المللی صلح و دوستی