همایش تجلیل از کارآفرینان و مدیران

گزارش تصویری همایش تجلیل از کارآفرینان و مدیران

با حضور دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی در تهران

با حضور برخی از اعضای موسسه بین المللی صلح و دوستی و مدیران و کارآفرینان عرصه صنعت

همایش تجلیل از کارآفرینان و مدیران

گزارش تصویری همایش تجلیل و تقدیر از کارآفرینان و مدیران

همایش تجلیل از کارآفرینان و مدیران

گزارش تصویری همایش تجلیل و تقدیر از کارآفرینان و مدیران

همایش تجلیل از کارآفرینان و مدیران

گزارش تصویری همایش تجلیل و تقدیر از کارآفرینان و مدیران

این تصاویر تحت حقوق مالکیت مادی و معنوی موسسه بین المللی صلح و دوستی می باشد و هرگونه استفاده از آن ها بدون درج منبع و ذکر آدرس پیگرد قانونی دارد.

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی