صلح و دوستی

 موضوعات فعالیت سازمانی موسسه بین المللی صلح و دوستی دائم فراگیر

فعالیت های موسسه بین المللی صلح و دوستی بسیار گسترده بوده و سرفصل های متنوعی را در خود جای داده است. کلیه اقدامات بشردوستانه و صلح گرایانه با هدف ترویج فرهنگ صلح و دوستی در زمین های گوناگون در موضوعیت فعالیت ها و اقدامات موسسه می باشد.

موضوعات فعالیت موسسه بین المللی صلح و دوستی دائم فراگیر در ۶ بخش و ۲۱ عنوان مختلف طبقه بندی می گردد.

بخش اول : صلح و دوستی دائم فراگیر

۱- تاسيس و راه اندازی مراکز مشاوره جهت تلاش در راستای تبيين و ترويج و اشاعه روحيات بشردوستانه و خداپسندانه و تلاش برای ايجاد بسترهای مناسب برای صلح و دوستی دائم و صلح و دوستی پايدار و صلح و دوستی فراگير

۲- برگزاری جلسات و همايش ها و کنفرانس های داخلی و بين المللی و اعطای نشان و جوايز و تقديرنامه به منظور اشاعه و ترويج روحيه صلح و دوستی و مدارا

۳- ترغيب و تشويق اقشار مختلف مردم و دانش آموزان و دانشجويان و اساتيد و فرهنگيان و ورزشکاران و هنرمندان جهت فراهم آوردن بستر مناسب برای صلح و دوستی دائم فراگير و تشويق به ايجاد مناطق صلح دائم فراگیر و پايدار جهانی به منظور مقابله با افراط گرايی و خشونت و اطلاع رسانی در خصوص موضوعات فعاليت موسسه

۴- ايجاد بستر جهت ایجاد مناطق صلح و دوستی دائم فراگير جهانی به صورت پایدار

۵- برگزاری همايش ها و کنفرانس های داخلي و بين المللی در راستای اهداف و موضوعات موسسه و برپايی و برگزاری همايش و سمينار و نمايشگاه در خصوص موضوعات موسسه

بخش دوم : حفظ و نگهداری محیط زیست

۶- ايجاد پايگاه اطلاع رسانی و بانکهای اطلاعاتی در زمينه آشنايی و آگاهي مردم با چگونگی حفظ و نگهداری شرايط زيست محيطی

۷- آگاهی بخشی در زمينه محيط زيست و حفظ و نگهداری آن 

۸- ترغيب و تشويق اقشار مختلف مردم و هنرمندان ورزشکاران دانش آموزان و دانشجويان و فرهنگيان جهت ايجاد بسترهای مناسب حفظ محيط زيست

 

بخش سوم : فرهنگی ، ورزشی و آموزشی

۹- ايجاد پايگاه های اطلاع رسانی و تحقيق و پژوهش و بانک های اطلاع رسانی جهت آشنايی و افزايش آگاهی اقشار مختلف با نمادهای فرهنگی و تاريخی ايران اسلامی

۱۰- انتشار انواع نشريه الکترونيک برخط و نشريه چاپی در خصوص موضوعات فعاليت موسسه

۱۱- تاسيس باشگاه های ورزشی و انجام فعاليت های ورزشی و تشويق و ترغيب ورزشکاران و دانش آموزان و اقشار مختلف به ورزش همگانی و ترويج و اشاعه روحيه صلح و دوستی دائم فراگير از طريق فعاليت های ورزشی

بخش چهارم : خدمات امدادی و پزشکی و حقوقی

۱۲- ارائه خدمات پزشکی از جمله تاسيس بيمارستان و زايشگاه و آسايشگاه و آزمايشگاه و لابراتور و کارخانه داروسازی و داروخانه براساس روحيات بشردوستانه و نوع دوستانه به منظور ايجاد مناطق صلح دائم و پايدار جهانی

۱۳- انجام خدمات امدادی و کمک های اوليه در هنگام بروز حوادث و موانع طبيعی و حوادث غيرمترقبه و تشويق اقشار مختلف مردم براي افزايش هرچه بيشتر روحيه کمک نمودن و بشردوستانه و نوع دوستی و ترويج اخلاق حسنه و نوع دوستانه

۱۴- ايجاد موسسات بهداشتی و درمانی در جهت اهداف و موضوعات موسسه 

۱۵- انجام فعاليت های حقوقی و وکالت و داوری و حل و فصل دعاوی و ترويج اخلاق نيکو و اسلامی در بين اقشار مختلف در داخل و خارج از کشور

بخش پنجم : فناوری اطلاعات

۱۶- توليد و ارائه پشتيبانی نرم افزارهای مختلف و ارائه و پشتيبانی بسته های نرم افزاری و CD های اطلاعاتی و خدمات شبکه های اطلاع رسانی

۱۷- مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتيکی ، شبکه داده های (ارائه و اجرا و پشتيباني) در موضوعات و اهداف موسسه 

۱۸- طراحی و توسعه بازيهای رايانه ای و سرگرمی در موضوعات و اهداف موسسه

 

بخش ششم : نمایندگی و ایجاد شعب

۱۹- اعطای نمايندگی و ايجاد شعبه در سراسر کشور و جهان به منظور توسعه فعاليت های موسسه

۲۰- اخذ وام و تسهيلات و اعتبار از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

۲۱- انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی