معرفی معاونت IT و فناوری اطلاعات

معرفی معاونت IT و فناوری اطلاعات

معرفی معاونت IT و فناوری اطلاعات موسسه بین المللی صلح و دوستی. یکی از ارکان سازمانی موسسه بین المللی صلح , حوزه معاونت های موسسه می باشند.

نظر به اهمیت علوم جدید ارتباطی و گسترش فضای مجازی , معاونت IT و فناوری اطلاعات موسسه بین المللی صلح شده است.

توجه به اهمیت حوزه فناوری اطلاعات

یکی از موثرترین , پیچیده ترین و حساس ترین حوزه های فعالیت تشکیلاتی , حوزه IT و فناوری اطلاعات می باشد..

توانایی بالای فنی موسسه و به کارگیری نخبگان برنامه نویسی و مدیریت فناوری اطلاعات سبب ارزش دوچندان این معاونت شده است.

معاونت IT و فناوری اطلاعات

حوزه معاونت IT و فناوری اطلاعات دارای اجزا و بخش های متنوع می باشد که عبارتند از:

  • واحد معماری و طراحی
  • واحد نشر دیجیتال
  • واحد برنامه نویسی
  • واحد تست و ارزشیابی
  • واحد امنیت و سرور و شبکه
  • واحد شبکه های اجتماعی
  • واحد تولید محتوا
  • واحد رسد

همکاری گسترده و مهندسی شده با سایر ارکان

جهت افزایش تاثیرگذاری و ارتقاء توانمندی های سازمانی ، با تدوین آیین نامه ای , معاونت IT و فناوری اطلاعات با سایر بخش ها مرتبط می گردد.

ارتباط های معاونت IT و فناوری اطلاعات با سایر بخش های موسسه به صورت فراگیر و در تمامی زمینه های می باشد.

تمامی سازمان ها و معاونت های موسسه بین المللی صلح از خدمات معاونت فناوری اطلاعات بهره مند می باشند.

 

وب سایت اختصاصی

ورود به وب سایت اختصاصی معاونت IT و فناوری اطلاعات.

 

دفتر طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجه

حوزه دبیرکل

موسسه بین المللی صلح و دوستی