معرفی معاونت هنری

معرفی معاونت هنری

معرفی معاونت هنری موسسه بین المللی صلح و دوستی. یکی از ارکان سازمانی موسسه بین المللی صلح , حوزه معاونت های موسسه می باشند.

اهمیت هنر متعهدانه و فاخر در مساله صلح , سبب تشکیل معاونت حقوقی موسسه بین المللی صلح شده است.

توجه به معاونت هنری

معاونت هنری موسسه بین المللی صلح جهت فعال ساختن هنرمندان ، تصویرگران و تصویرسازان و … در عرصه صلح بین الملل می باشد.

هدف موسسه بین المللی صلح از معاونت هنری ، دخیل ساختن و بهره گیری از اثرگذاری هنرمندان متعهد و معتقد به اصول انسانی در مقوله فرهنگی سازی صلح است.

معاونت هنری

حوزه معاونت هنری دارای اجزا و بخش های متنوع می باشد که عبارتند از:

  • امور نمایشگاه ها
  • واحد هنرهای تجسمی
  • تئاتر و سینما
  • امور سمعی و بصری
  • واحد نوا و موسیقی

 

وب سایت اختصاصی

ورود به وب سایت اختصاصی معاونت هنری.

 

دفتر طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجه

حوزه دبیرکل

موسسه بین المللی صلح و دوستی