معرفی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

معرفی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

معرفی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی موسسه بین المللی صلح و دوستی. یکی از ارکان سازمانی موسسه بین المللی صلح , حوزه معاونت های موسسه می باشند.

 

اصل منابع انسانی و نیروی انسانی

در یک سازمان مدرن ، اصل توجه به نیروی انسانی و تامین و رفاه بسیار حائز اهمیت می باشد. این موضوع نشان دهنده توانمندی های تشکیلاتی در یک سازمان است.

به همین منظور معاونت منابع انسانی و پشتیبانی با یک طرح ریزی اصولی بنیان گذارده شده است.

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

حوزه معاونت منابع انسانی و پشتیبانی دارای دو بخش مجزا و اساسی می باشد که عبارتند از:

 • اداره منابع انسانی
 • اداره امور مالی و اداری

بخش های مختلف ادارات معاونت

جهت رعایت استقلال حوزه های فعالیت تحت معاونت، بخش های ذیل در معاونت منابع انسانی و پشتیبانی تدوین گردیده است.

 1. اداره منابع انسانی
  • امور نیروی انسانی
  • امور توسعه و رفاه
  • واحد استعدادیابی
  • بایگانی
 2. اداره امور مالی و اداری
  • امور مالی و حسابداری
  • ذیحساب و امین اموال
  • امور تدارکات و انبارداری
  • امور تاسیسات و خدمات

وب سایت اختصاصی

ورود به وب سایت اختصاصی معاونت هماهنگی و روابط عمومی.

 

دفتر طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجه

حوزه دبیرکل

موسسه بین المللی صلح و دوستی