معرفی معاونت معارف اسلامی

معرفی معاونت معارف اسلامی

معرفی معاونت معارف اسلامی موسسه بین المللی صلح و دوستی. یکی از ارکان سازمانی موسسه بین المللی صلح , حوزه معاونت های موسسه می باشند.

با توجه به فلسفه اساسی صلح اسلامی , معاونت معارف اسلامی موسسه بین المللی صلح شده است.

توجه به معارف اسلامی

خوشبختانه توانایی و بستر داخلی و بین المللی در زمینه معارف اسلامی بسیار بالا می باشد.

نگاه به بسترهای موجود ملی و بین المللی , حضور روحانیت معزّز در ارکان تصمیم گیری و مجامع اندیشه موسسه ، توانایی این معاونت را دوچندان نموده است.

معاونت معارف اسلامی

حوزه معاونت معارف اسلامی دارای اجزا و بخش های متنوع می باشد که عبارتند از:

 • واحد نماز و قرآن
 • واحد مهدویت
 • واحد دشمن شناسی و بصیرت
 • واحد ادیان و فرق
 • واحد تقریب

همکاری های بین المللی

بنابر نیازهای سازمانی ، معاونت معارف اسلامی در تولید محتوا و خوراک فکری و معنوی با سایر بخش ها مرتبط می گردد.

برخی از بخش های مرتبط با این معاونت عبارتند از :

 • بخش مشاوران در حوزه دبیرکل ,
 • مجمع عالی رؤسای شعب کشورها در حوزه دبیرکل ,
 • معاونت روابط عمومی ,
 • معاونت فرهنگی و اجتماعی ,
 • پژوهشکده صلح ,
 • اندیشکده صلح ,
 • دانشکده صلح ,
 • سازمان امور بین الملل و روابط خارجی .

بنابراین معاونت معارف اسلامی از تاثیرگذارترین بخش های اجرایی در موسسه بین المللی صلح است.

 

وب سایت اختصاصی

ورود به وب سایت اختصاصی معاونت معارف اسلامی.

 

دفتر طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجه

حوزه دبیرکل

موسسه بین المللی صلح و دوستی