معرفی معاونت فرهنگی و اجتماعی

معرفی معاونت فرهنگی و اجتماعی

معرفی معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه بین المللی صلح و دوستی. یکی از ارکان سازمانی موسسه بین المللی صلح , حوزه معاونت های موسسه می باشند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه بین المللی صلح از بخش های بسیار مهم در تشکیلات موسسه می باشد.

توجه به اصل فرهنگ و حوزه اجتماعی

با عنایت به اهمیت حوزه فرهنگ و همچنین مسائل اجتماعی ، و دغدغه های موسسان ، این معاونت مهم راه اندازی شده است.

مسائل پیچیده فرهنگی و اجتماعی ، ابتلائات حوزه جوانان و نوجوانان ، معضلات فرهنگی و مسائل اجتماعی سبب پیچیدگی های فنی این معاونت شده است.

معاونت فرهنگی و اجتماعی

حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دارای اجزا و بخش های متنوع می باشد که عبارتند از:

 • اداره مطبوعات و رسانه
 • امور همایش ها و مناسبت ها
 • امور نمایشگاه ها و سمینارها
 • امور اردوهای جهادی و دواطلبانه
 • تشکل ها و موسسات
 • امور انجمن ها
 • چاپ و نشر

همکاری گسترده و مهندسی شده با سایر ارکان

جهت افزایش تاثیرگذاری و ارتقاء توانمندی های سازمانی ، با تدوین آیین نامه ای , معاونت فرهنگی و اجتماعی با سایر بخش ها مرتبط می گردد.

ارتباط های معاونت فرهنگی و اجتماعی با سایر بخش ها مهندسی شده و به شرح ذیل است.

 • سازمان اعضا و نیروها در بخش های مربوط به معاونت امور نوجوانان و جوانان – معاونت سازماندهی و هماهنگی شبکه های مردمی – معاونت حوزه ها و دانشگاه ها
 • سازمان اعضا و نیروها در بخش های مربوط به اداره کل امور صلح بانان – اداره کل اعضای داوطلب – اداره کل امور بشردوستانه و روابط بین الملل
 • سازمان رسانه در بخش های مربوط به فضای مجازی – نشریات و مطبوعات – خبرگزاری صلح و خبریاران صلح
 • سازمان امور بانوان در بخش های مربوط به معاونت فرهنگی – معاونت امور بانوان – معاونت حقوق زنان – معاونت مجامع و نشست ها
 • سازمان امور بین الملل و روابط خارجی
 • معاونت هماهنگی و روابط عمومی
 • معاونت معارف اسلامی
 • معاونت IT و فناوری اطلاعات

وب سایت اختصاصی

ورود به وب سایت اختصاصی معاونت فرهنگی و اجتماعی.

 

دفتر طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجه

حوزه دبیرکل

موسسه بین المللی صلح و دوستی