معرفی معاونت حقوقی

معرفی معاونت حقوقی

معرفی معاونت حقوقی موسسه بین المللی صلح و دوستی. یکی از ارکان سازمانی موسسه بین المللی صلح , حوزه معاونت های موسسه می باشند.

تدوین آیین نامه ها و قراردادها و بسیار از مسائل حقوقی , سبب تشکیل معاونت حقوقی موسسه بین المللی صلح شده است.

توجه به معاونت حقوقی

معاونت حقوقی موسسه بین المللی صلح از بخش های مهم و اثرگذار در بحث تدوین آیین نامه ها , چارت های تشکیلاتی و …. می باشد.

بهره گیری از اشخاص معتمد , کارآشنا و خبره در مسائل حقوقی داخلی و بین المللی انعطاف پذیری و توانمندی موسسه را در این حوزه افزون ساخته است.

معاونت حقوقی

حوزه معاونت حقوقی دارای اجزا و بخش های متنوع می باشد که عبارتند از:

  • امور حقوقی
  • واحد تدوین آیین نامه ها
  • واحد قراردادها
  • واحد رتبه بندی و گواهی نامه ها

همکاری های سازمانی

بنابر نیازهای سازمانی ، معاونت حقوقی در بخش تحقیق ، تدوین و ارائه دستورالعمل ها ، آیین نامه ها و قراردادها با بخش های موسسه در حال همکاری است.

برخی از اقدامات و مسئولیت های معاونت حقوقی به شرح ذیل است:

  • تغییر ، اصلاح و بازنگری اساسنامه موسسه ,
  • تدوین و بررسی و اصلاح اساسنامه سازمان های تابعه ,
  • تحقیق و تدوین چارت های تشکیلاتی ,
  • تدوین قراردادهای اصلی ,
  • رتبه بندی و بازرسی پیمان های صلح ,
  • اعطای گواهینامه های بین المللی براساس شاخص های صلح .

بنابراین معاونت حقوقی یکی از تاثیرگذارترین بخش های اجرایی در موسسه بین المللی صلح است.

 

وب سایت اختصاصی

ورود به وب سایت اختصاصی معاونت حقوقی.

 

دفتر طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجه

حوزه دبیرکل

موسسه بین المللی صلح و دوستی