مصاحبه مهندس حسینی خبرگزاری صلح ایران

مصاحبه مهندس حسینی خبرگزاری صلح ؛ گزارش تصویری مصاحبه مهندس حسینی دبیرکل موسسه بین المللی صلح با خبرگزاری صلح ایران

متن کامل این مصاحبه را می توانید در بخش اخبار موسسه بین المللی صلح مشاهده نمایید. برای مشاهده متن کامل خبر مصاحبه با خبرگزاری صلح کلیک نمایید.

مصاحبه مهندس حسینی با خبرگزاری صلح

مصاحبه مهندس حسینی خبرگزاری صلح

مصاحبه مهندس حسینی با خبرگزاری صلح

مصاحبه مهندس حسینی خبرگزاری صلح

مصاحبه مهندس حسینی خبرگزاری صلح

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی