محکومیت نسل کشی در میانمار و اخطار به مجامع بین المللی

بیانیه موسسه بین المللی صلح و دوستی به مناسبت محکومیت نسل کشی در میانمار و سکوت مجامع بین المللی در خصوص این فجایع صادر گردید.

متن کامل این بیانیه در پی می آید:

متاسفانه در فاجعه انسانی در میمانمار شاهد یک نسل کشی و جنایت علیه بشریت هستیم و متاسفانه سکوت مجامع بین المللی سبب گردیده است تا مسببان امر بدون کوچکترین تغییری در رفتار و اعمال خود، به ادامه آن اصرار ورزند.

سازمان ملل متحد و شورای امنیت باید براساس فصل هفتم منشور ملل متحد و مواد ۳۹ ، ۴۱ و ۴۲ آن که صراحتا در رابطه با هرگونه اعمالی است که به تهدید علیه صلح، نقض صلح، یا عمل تجاوزکارانه می باشد نسبت به جنایت علیه بشریت و نسل کشی مسلمانان روهینگیایی اقدام عاجل نماید.

همچنین آنچه اکنون باید توسط دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه مورد توجه قرار گیرد آن است که مصادیق جنایت علیه بشریت در حوادث خونبار علیه مسلمانان روهینگیا به صورت واضح و مبرهن و آشکارا قابل احصاء می باشد.

در اساسنامه این دادگاه آمده است : برای رسیدن به نتایج مورد نظر در معاهده رم «جنایات علیه بشریت» می‌بایست یکی از مصداق‌های زیر را در خود داشته باشد و این موضوع زمانی مصداق می‌یابد که مربوط به یک حمله سازماندهی شده و سرتاسری علیه هر کدام از شهروندان یک جمعیت باشد با در نظر داشتن مفاهیم نوع حمله‌ای که به آنها صورت گرفته‌است:

 • کشتار
 • نابودی گروهی
 • به بردگی بردن
 • تبعید و یا کوچاندن اجبار جمعیت
 • زندانی یا دیگر ابزارهای جلوگیری کننده از گسترش آزادگی با ابزارهای قانون اساسی و یا دیگر قوانین یک کشور
 • شکنجه
 • هتک حرمت از زنان، بردگی جنسی، فحشا اجباری، بارداری اجباری، سترون کردن اجباری و یا هر راه دیگر آزار جنسی
 • آزار و ارعاب علیه هر گروه سیاسی شناخته شده، نژادی، ملیتی، فرهنگی، مذهبی که بنا بر بند شماره ۳ مورد تذکر قرار گرفته‌است یا دیگر زمینه‌ها که به صورت جهانی مصداق این بند طلقی می‌شوند باشد
 • حذف محیطی و یا فیزیکی اجباری افراد از صحنه‌های سیاسی
 • نژادپرستی و تبعیض نژادی
 • دیگر اعمال غیر انسانی که منجر به صدمات و لطمات غیر قابل جبران و جدی بر جسم، ذهن و یا سلامتی افراد گردد

به سادگی می توان مشاهده نمود که به آتش کشیدن خانه های روهینگیایی ها، کشتار هزارن نفر، کوچاندن اجباری و آواره ساختن ۳۰۰هزار نفر، تجاوز و هتک حرمت از زنان و غیره تنها به علت تفاوت های مذهبی و فرهنگی مسلمانان روهینگیا، جنایات علیه بشریت است.

موسسه بین المللی صلح و دوستی از تمامی نهادهای بین المللی و حقوق بشری می خواهد تا در اقدامی عاجل نسبت به این فاجعه انسانی واکنش عملی موثر انجام دهند و نسبت به مجازات عاملان و مسببان آن تصمیم قاطع اتخاذ نمایند.

سازمان امور بین الملل و روابط خارجی

موسسه بین المللی صلح و دوستی