عضویت در موسسه بین المللی صلح دائم فراگیر

عضویت در موسسه بین المللی صلح ؛ موسسه بین المللی صلح و دوستی در جهت دستیابی به اهداف ذاتی خود که در راستای اهداف و خط مشی شورای عالی سیاستگذاری و اهداف متعالی انقلاب اسلامی و ایجاد صلح و عدالت فراگیر بمنظور پیشرفت و توسعه همه جانبه می باشد ، اقدام به جذب اعضای فعال در سراسر کشور و جهان می نماید.

کلیه اعضای موسسه بین المللی صلح و دوستی موظف به پایبندی به اصول ، خط مشی و اهداف موسسه بوده و موسسه در رد و پذیرش درخواست های عضویت اختیار تام و کامل دارد.

برای استحضار کلیه علاقمندان بخشی از شرایط عضویت در موسسه صلح و دوستی در این قسمت قرار داده شده است.


کلیه اعضا موسسه بین المللی صلح و دوستی موظف به رعایت قوانین و مقرارات و کلیه تغییرات و شرایط جدید منتشر شده در وب سایت رسمی موسسه صلح و دوستی و سازمان اعضا می باشند.

مهم- موسسه بین المللی صلحسایر موسسات که با نام یا موضوع مشابه اقدام به فعالیت می نمایند هیچ ارتباطی به موسسه بین المللی صلح و دوستی نداشته و در صورت مشاهده عضویت در این موسسات مجعول و غیرمجاز، عضویت افراد خاطی بدون اطلاع قبلی لغو می گردد.


شرایط اولیه عضویت در موسسه بین المللی صلح و دوستی در ایران

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲- حسن شهرت و التزام به شئونات اخلاقی و عدم سوء پیشینه موثر کیفری

۳- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرایط اختصاصی عضویت

۱- حداقل سن قانونی ۱۵ سال تمام

۲- عدم پیشینه سیاسی ضدیت با نظام جمهوری اسلامی ایران و عدم عضویت در گروهک های منافق و احزاب غیرقانونی

۳- اعتقاد و التزام به مرامنامه ، اساسنامه ، آیین نامه های داخلی ، اهداف و موضوع فعالیت موسسه بین المللی صلح و دوستی

۴- پرداخت حق عضویت سالانه مصوب دفتر مرکزی موسسه بین المللی صلح و دوستی

۵- تکمیل کلیه فرم های عضویت و ارسال مدارک حسب قوانین داخلی موسسه بین المللی صلح و دوستی

مهم- موسسه بین المللی صلحپرداخت حق عضویت و تکمیل فرم ها به منزله پذیرش تمام قوانین موسسه بوده و موسسه بین المللی صلح و دوستی پس از بررسی مدارک و تایید و احراز صلاحیت متقاضیان کارت رسمی عضویت صادر می نماید.

مهم- موسسه بین المللی صلحاشخاصی که شرایط اختصاصی فوق را ندارند می توانند با تکمیل مدارک و پرداخت حق عضویت و با صلاحدید دفتر مرکزی موسسه بین المللی صلح و دوستی ، به عنوان اعضای غیر رسمی و هوادار موسسه فعالیت نمایند.

 

سازمان اعضا

موسسه بین المللی صلح و دوستی