روز خبرنگار موسسه بین المللی صلح

روز خبرنگار موسسه بین المللی صلح ؛ موسسه بین المللی صلح طی اطلاعیه ای روز خبرنگار را گرامی داشت.

متن کامل این اطلاعیه که توسط روابط عمومی موسسه منتشر گردیده است به شرح ذیل است.

متن اطلاعیه موسسه بین المللی صلح در گرامیداشت روز خبرنگار

بسم الله الرحمن الرحیم

ن وَالْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ

عرصه قلم و خبر، از مقدس ترینِ عرصه ها و خبرنگاران را مرتبه ای والاست که در چنین آوردگاهی به مجاهدت مشغول اند.

امروز که شاهد سیطره دژخیمان و بدخواهان انسانیت و بشریت بر این تارک هستیم.

جهاد اکبر ، تلاش مضاعف در چنین میدانی است.

چه ، فرهنگ و جهاد فرهنگی اولویت جهان امروز ماست.

خبرنگاران، رسالتی چون انبیاء الهی بر عهده دارند تا با تعهد و تخصص ِ به روز و جهانی خویش، در این وانفسای سُرورِ تیرگی ها و افول نیکی ها ، شمع امید را با قلم ، زبان و تصویر ، در نهادِ آدمیان روشن نگه داشته و پیغام آور زیبایی و محبت و مودّت باشند.

رسیدن به فجری دل انگیز در کنار صلح و آرامش و دوستی. بدون فعالاّن بی ادعا، دلسوز ، بصیر ، دقیق و خوش فکر ِ وادی رسانه و خبر امری محال و غیرممکن می نماید.

دغدغه های فراوان و مسائل معیشتی بس سخت و گاه طاقت فرسای خبرنگاران ِ راستین و هم دردِ مردم. بر تمام دلسوزان و آشنایان به این حوزه ، واضح و  مبرهن است.

لیکن ، شاهدیم با همین وضعیت نیز، بسیارند خبرنگارانی که حاملان عشق و امید در جامعه اند.

موسسه بین المللی صلح و دوستی ، ضمن گرامیداشت این روز ، آرزوی توفیق ، سلامتی و بهروزی برای تمامی خبرنگاران عزیز و زحمتکشانِ رسانه های این مرز و بوم را دارد.

معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح

شنبه ۱۶ مردادماه ۱۳۹۵

موسسه بین المللی صلح