رشته ها و مدارک تحصیلی استخدامی موسسه صلح

رشته ها و مدارک تحصیلی استخدامی مورد قبول در ثبت نام استخدامی سازمان ها و دستگاه های موسسه بین المللی صلح در دفترچه راهنما قرار دارد.

طبق اطلاعیه ستاد ثبت نام استخدامی، کلیه رشته های تحصیلی مورد تایید اداره نظارت و ارزشیابی در انتهای دفرتچه راهنمای ثبت نام قرار دارد.

داوطلبان باید دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایند تا پس از تکمیل ثبت نام و پرداخت هزینه آزمون دچار مشکلات بعدی نشوند.

مجدد تاکید می گردد که حداقل مدرک تحصیلی قابل قبول برای داوطلبان و متقاضیان ثبت نام، مدرک تحصیلی دیپلم نظری یا فنی و حرفه ای یا کارو دانش ، مورد تایید وزارت آموزش و پرورش یا سازمان فنی و حرفه ای کشور می باشد.

بدیهی است دارندگان مدرک تحصیلی تخصصی در هر ردیف شغلی، پس از کسب حد نصاب آزمون ، دارای اولویت گزینش می باشند.

کلیه رشته ها و گرایش های مجاز برای ثبت نام نیز در دفترچه راهنما موجود می باشد.

موکدا اعلام می گردد که متقاضیان و داوطلبان توجه داشته باشند که هرگونه تغییر در زمان، شرایط، مفاد و اطلاعات موردنیاز جهت آزمون استخدامی متمرکز سال۹۵ موسسه بین المللی صلح، تنها از طریق اطلاعیه های منتشر شده در همین پایگاه رسمی، اطلاع رسانی و منتشر خواهد شد.

لذا از مراجعه به کانال ها و وب سایت های دیگر و استناد به اخبار و اقوال سایرین، اکیداً خودداری نمایند.


ورود به سیستم ثبت نام آزمون استخدامی