دیدار با حجت الاسلام و المسلمین کمالی

دیدار با حجت الاسلام و المسلمین کمالی مشاور عالی مجمع جهانی شهرداران کشورهای اسلامی.

دیدار با حجت الاسلام و المسلمین کمالی مشاور  سابق مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام.

دیدار با حجت الاسلام و المسلمین کمالی ، دبیرکل موسسه بین المللی صلح و دوستی.

دیدار با حجت الاسلام و المسلمین کمالی

دیدار با حجت الاسلام و المسلمین کمالی

دیدار با حجت الاسلام و المسلمین کمالی

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی

 

 

 

 

 

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی