دکتر صلاحی ریاست سازمان فرهنگی هنری مهمان صلح شد

در اولین روز دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال دکتر صلاحی ریاست سازمان فرهنگی هنری مهمان صلح شد.

 

دکتر صلاحی ریاست سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران نیز با حضور در غرفه موسسه بین المللی صلح  مهمان صلح شد و با دبیرکل و مدیرمسئول خبرگزاری صلح و مدیر کل روابط عمومی موسسه دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار مهندس سید مهدی حسینی دبیرکل موسسه ، ضمن استقبال از حضور دکتر صلاحی ، آرزوی توفیق در فعالیت های فرهنگی و توسعه همکاری های فی مابین نمودند.

دکتر صلاحی ضمن ابراز خوشحالی از فعالیت های فرهنگی موسسه بین المللی صلح برای همکاران مجموعه آرزوی موفقیت نمودند.

ایشان با استقبال از اقدامات موسسه ، توسعه فعالیت های فرهنگی از این دست را به نفع جامعه و فرهنگ مردم داستند و خواستار توسعه فعالیت های موسسه شدند.

در این دیدار صمیمانه  مهندس جواد آقاجانی مدیر کل روابط عمومی موسسه خلاصه ای از وضعیت عملکرد ، حضور نخبگان در مجموعه ، توانمندی های موسسه و تعداد هواداران موسسه به دکتر صلاحی ارائه نمودند.

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی

 

دکتر صلاحی ریاست سازمان فرهنگی هنری مهمان صلح شد

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی