دعوت به حضور در روز جهانی قدس توسط موسسه بین المللی صلح

اطلاعیه دعوت به حضور در روز جهانی قدس توسط موسسه بین المللی صلح و دوستی صادر گردید.

متن کامل اطلاعیه دعوت به حضور در روز جهانی قدس به شرح ذیل می باشد.

روز جهانی قدس ، روزی است که فریاد حق خواهی ملتی مظلوم که بیش از ۶ دهه مورد حمله و ددمنشی صهیونیسم بین المللی واقع گردیده اند ، توسط ملت های عدالت طلب و حق خواه ، فریاد زده می شود. روز جهانی قدس به ابتکار ابرمردی تاریخ ساز بنام امام خمینی (ره) بنیان گذاشته شده است، تا تمامی ملت های آزاده نه تنها در منطقه خاورمیانه ، که در سراسر جهان از واقعیت ها و معضلات مردم مظلوم فلسطینی ، مطلع گردند.

امروز مساله قدس و آزادسازی سرزمین های اشغالی فلسطین در سراسر جهان به یک مساله صلح و امنیت بین المللی مبدل گردیده است که حتی جبهه استکبار و شبکه صهیونیسم نیز توانایی انکار آن را ندارند. کمیته امور بین الملل و روابط خارجی موسسه بین المللی صلح با تکرار این واقعیت غیرقابل انکار که فلسطین فقط متعلق به فلسطینیان است و ادامه اشغال آن صلح و امنیت بین الملل را مخدوش خواهد ساخت ، از تمام سازمان های بین المللی و نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر می خواهد تا با همکاری هم و بهره گیری از راه حلی منطقی ، صلح گرایانه و دموکراتیک مساله قدس و سرزمین های اشغالی را یکسره نموده و حقوق ملت مظلوم فلسطین را برای این ملت دردکشیده و رنج دیده از خشونت طلبان استیفا نماییم.

دعوت به حضور در روز جهانی قدس موسسه بین المللی صلح

دعوت به حضور در روز جهانی قدس

موسسه بین المللی صلح و دوستی از تمام ملت ها می خواهد که شعار “فلسطین فقط متعلق به فلسطینان است” را در روز جهانی قدس فریاد زنند و از دولت های خویش بخواهند تا اقداماتی جدی در زمینه رهایی سرزمین های اشغالی و پایان خشونت صهیونیست ها و قتل کودکان و زنان و انسان های بی دفاع ، انجام دهند.

موسسه بین المللی صلح و دوستی از تمام اعضا و هواداران خویش در ایران و سراسر جهان می خواهد تا با حضور فعال در این روز از ضمن اعلام همبستگی با ملت فلسطین ، حمایت خویش را از طرح موسسه اعلام نمایند.

به امید صلح و دوستی دائم و فراگیر در سراسر جهان

روابط عمومی و امور بین الملل موسسه بین المللی صلح و دوستی