solhodoosti-member-card-1

از طریق لینک زیر می توانید کارت عضویت خود را بصورت مجازی دریافت نمایید.

جهت مشاهده صحیح کارت عضویت حتما از کامپیوتر خانگی یا لپ تاپ استفاده نمایید.solhodoosti-member-card-1-2  

توجه: این قسمت فقط ویژه افرادی است که هنگام عضویت در موسسه، قسمت مربوط به درخواست دریافت کارت فیزیکی را تیک زده و هزینه مربوطه را پرداخت نموده اند.

جهت دریافت کارت عضویت فیزیکی رسمی موسسه بین المللی صلح ابتدا فرم های زیر را دانلود نموده و پس از تکمیل و امضای فرم ها، فرم های تکمیل شده را به همراه مدارک ذکر شده به صندوق پستی موسسه ارسال نمایید.

فرم های دریافت کارت عضویت رسمی موسسه بین المللی صلح:

دانلود فرم های دریافت کارت عضویت رسمی

جهت تکمیل مدارک دریافت کارت عضویت فیزیکی موسسه بین المللی صلح و دوستی، اقدامات زیر را انجام دهید:

  1. تکمیل کلیه فرم های مورد نیاز
  2. (فرم تعهدنامه – فرم درخواست عضویت – فرم درخواست صدور کارت- فرم جذب و سازماندهی نیرو – فرم عضویت)
  3. کپی کارت ملی (پشت و رو)
  4. کپی شناسنامه (تمامی صفحات)
  5. عکس 4*3پرسنلی پشت نویسی شده 6قطعه
 

پس از تکمیل، مدارک ذکر شده را به صندوق پستی موسسه به نشانی: ایران – تهران – صندوق پستی ۱۶۷۶۵/۳۴۳۳ ارسال نمایید.

پس از دریافت مدارک و بررسی توسط معاونت ساماندهی نیروها، کارت عضویت شما صادر گردیده و به آدرس شما پست میگردد.

دقت نمایید، کارت عضویت از طریق پست به آدرس پستی شما ارسال می گردد لذا آدرس پستی خود را بصورت دقیق و کامل ذکر نمایید.