دانلود نمونه سوالات آزمون علمی

بنابر درخواست متقاضیان و داوطلبانی که در آزمون علمی تایید صلاحیت شرکت نموده اند، ستاد برگزاری آزمون، نمونه سوالات موجود استخدامی سراسر کشور را برای دانلود در اختیار کلیه ثبت نام کنندگان قرار داده است.

ثبت نام کنندگان توجه داشته باشند که این سوالات مجموعه سوالات استخدامی رسمی دستگاه های مختلف دولتی می باشد که در سایت های دیگر فروخته می شود، و جهت جلوگیری از هزینه اضافی، به صورت رایگان در اختیار ثبت نام کنندگان قرار گرفته است.

این نمونه سوالات به هیچ عنوان به معنای آن نیست که سوالات آزمون علمی تایید صلاحیت، الزاما از بین این سوالات انتخاب می شوند.

ثبت نام کنندگان توجه داشته باشند که سوالات آزمون در سطح استاندارد طراحی می گردد. لذا از پرداخت هزینه اضافی جهت تهیه سوالات و … از سایر مراکز اکیدا خودداری نمایند.

با آرزوی موفقیت برای داوطلبان

ستاد آزمون

دانلود مجموعه سوالات زبان و ادبیات فارسی (شامل ۲۸۰۰ سوال)

دانلود مجموعه سوالات ریاضی و آمار (شامل ۲۵۰۰ سوال)

دانلود مجموعه سوالات معارف اسلامی (شامل ۱۷۶۰ سوال)

دانلود مجموعه سوالات زبان انگلیسی (شامل ۱۷۸۰ سوال)

دانلود مجموعه سوالات اطلاعات عمومی (شامل ۲۴۵۰ سوال)

دانلود مجموعه سوالات هوش و استعداد (شامل ۱۳۸۰ سوال)