جلسه هیات رئیسه مجمع اندیشه موسسه بین المللی صلح

جلسه هیات رئیسه مجمع اندیشه موسسه بین المللی صلح با حضور برخی از اعضا برگزار شد.

با حضور حاج آقا مرتضی فضلعلی دبیر هیات مرکزی گزیش سازمان تعزیرات حکومتی و عضو هیات رئیسه

آقای مهندس سید مهدی حسینی دبیرکل موسسه بین المللی صلح

سرکارخانم مهندس احمدی قائم مقام دبیرکل و رئیس سازمان بانوان

دکتر احمدی معاونت فناوری اطلاعات و سایر اعضا

گزارش تصویری جلسه هیات رئیسه مجمع اندیشه موسسه بین المللی صلح با حضور برخی از اعضا

جلسه هیات رئیسه مجمع اندیشه موسسه بین المللی صلح

گزارش تصویری جلسه هیات رئیسه و اعضا مجمع اندیشه موسسه بین المللی صلح

جلسه هیات رئیسه مجمع اندیشه موسسه بین المللی صلح

گزارش تصویری جلسه هیات رئیسه و اعضا مجمع اندیشه موسسه بین المللی صلح
جلسه هیات رئیسه مجمع اندیشه موسسه بین المللی صلح
گزارش تصویری جلسه هیات رئیسه و اعضا مجمع اندیشه موسسه بین المللی صلح

جلسه هیات رئیسه مجمع اندیشه موسسه بین المللی صلح

 

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی