جشن روز دانش آموز آبان 1389

جشن روز دانش آموز آبان ۱۳۸۹ موسسه بین المللی صلح