جشن روز دانش آموز آبان ۱۳۸۹

جشن روز دانش آموز آبان ۱۳۸۹ ؛ جشن روز دانش آموز آبان ۱۳۸۹ با همکاری موسسه آموزشی فرهیختگان . گزارش تصویری جشن روز دانش آموز آبان ۱۳۸۹٫

 

جشن روز دانش آموز آبان 1389

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی