جام صلح فوتسال با حضور تیم های دانشجویی برگزار گردید

جام صلح فوتسال با حضور تیم های دانشجویی از دانشگاه های مختلف تهران با همت کمیته ورزشی سازمان اعضاء و نیروهای موسسه بین المللی صلح برگزار گردید.

این جام در روز جهانی صلح آغاز و در هفته دفاع مقدس ادامه یافت.

در هفته دفاع مقدس و با شعار “صلح و اخلاق اسلامی” برگزار گردید.

در پایان این مسابقات جام صلح و جوایز نفیسی به تیم نخست اهداء گردید.

همچنین جوایز نفیسی نیز به تیم اخلاق مسابقات اهداء شد.

مسئول برگزاری این مسابقات از برگزاری جام فوتسال صلح با حضور ۲۰۰ تیم در آینده ای نزدیک خبر داد.

در ادامه می توانید گزارش تصویر فینال مسابقات و مراسم اهداء جام و هدایا را مشاهده نمایید.

جام صلح فوتسال

گزارش تصویری فینال مسابقات و مراسم اهداء جام با حضور مسئولین برگزاری مسابقات

جام صلح فوتسال

گزارش تصویری فینال مسابقات و مراسم اهداء جام با حضور مسئولین برگزاری مسابقات

جام صلح فوتسال

گزارش تصویری فینال مسابقات و مراسم اهداء جام با حضور مسئولین برگزاری مسابقات

جام صلح فوتسال

گزارش تصویری فینال مسابقات و مراسم اهداء جام با حضور مسئولین برگزاری مسابقات

جام صلح فوتسال

گزارش تصویری فینال مسابقات و مراسم اهداء جام با حضور مسئولین برگزاری مسابقات

جام صلح فوتسال

گزارش تصویری فینال مسابقات و مراسم اهداء جام با حضور مسئولین برگزاری مسابقات

جام صلح فوتسال

این تصاویر تحت حقوق مالکیت مادی و معنوی موسسه بین المللی صلح و دوستی می باشد و هرگونه استفاده از آن ها بدون درج منبع و ذکر آدرس پیگرد قانونی دارد.

معاونت روابط عمومی

موسسه بین المللی صلح و دوستی