تجلیل موسسه بین المللی صلح از سید مهدی حیدری

تجلیل موسسه بین المللی صلح از سید مهدی حیدری در حاشیه همایش ۱۱۰ پیشکسوت عرصه هنر و ورزش

گزارش تصویری این مراسم را در ادامه مشاهده می نمایید.

hamayeshe110-pishkesvat_01

hamayeshe110-pishkesvat_02

hamayeshe110-pishkesvat_03