بیانیه در رابطه با نشست آستانه ۲

بیانیه در رابطه با نشست آستانه توسط معاونت خاورمیانه (غرب آسیا) سازمان امور بین الملل و روابط خارجی منتشر گردید.

طبق اعلام روابط عمومی موسسه بین المللی صلح، در این بیانیه بر حفظ آتش بس و همچنین مبارزه جدی با تروریسم تاکید شده است و از طرفین تخاصم و گروه های معارض سوری خواسته شده است مسیر خود را از گروه های تروریستی جدا نمایند.

متن کامل بیانیه در رابطه با نشست آستانه ۲ به شرح ذیل است.

بسمه تعالی

امروز شاهدیم که پس از ویرانی های بیشمار و پس از پیروزی های مردمی در مواجهه با تروریست ها، تمامی طرفین و کشورهای صلح طلب منطقه بر این نکته تاکید دارند که باید به یک راه حل سیاسی سوری-سوری با حفظ تمامیت ارضی کشور سویه دست یافت.

نقش سازنده، مثبت و راهبردی ایران در مواجهه و شکست تروریست ها بر همگان واضح و مبرهن است و ایران در پی یک نقشه راه عاقلانه می باشد که به صلح دائم در سوریه بیانجامد.

در این بین متاسفانه گروهی از سران منطقه، به دنبال سهم خواهی در نظام آینده سوریه می باشند و با کارشکنی علنی به دنبال عدم نتیجه گیری و شکست مذاکرات هستند.

تجربه مذاکرات بین المللی نشان داده است که مناقشه هایی از این دست نمی تواند با اینگونه خصومت ورزی و سهم خواهی به نتیجه مطلوب بیانجامد و تاریخ در رابطه با این کنش های خصمانه قضاوت سختی خواهد کرد.

در این بین بیشترین آسیب را مردم بی دفاع و مظلوم سوریه متحمل گردیده اند. اما باید توجه داشت که حفظ محور مقاومت سبب پیروزی های اخیر و شکست تروریست ها شده است و این موضوع نشان از آینده روشن برای کشور سوریه دارد.

معاونت خاورمیانه سازمان امور بین الملل و روابط خارجی موسسه، با تاکید بر حفظ آتش بس از سوی معارضان سوری، از طرفین تخاصم می خواهد همچنان بر مبارزه جدی با گروه های تروریستی جدی بوده و از مقاومت حمایت نمایند.

همچنین از گروه های معارض می خواهد مرزبندی خود را با گروه های ضد مردمی و تروریستی و تکفیری مشخص و مسیر خود را از آنان جدا نمایند.

رجاء واسع داریم که گفت و گوهای موثر بدون کارشکنی سران منطقه ای و حامیان تروریست ها می تواند صلح دائم را در سوریه به صورت فراگیر برقرار سازد.

معاونت خاورمیانه

سازمان امور بین الملل و روابط خارجی

موسسه بین المللی صلح و دوستی