اهداف و اصول موسسه بین المللی صلح

اهداف و اصول موسسه بین المللی صلح و دوستی

اهداف و اصول موسسه بین المللی صلح و دوستی را در دوبخش جداگانه اصول فعالیت ها و اهداف فعالیت ها می توان طبقه بندی نمود.

اصول موسسه بین المللی صلح

اصول فعالیت ها و اقدامات موسسه بین المللی صلح به شرح ذیل می باشند:

 • جلوگیری و مقابله با جریان نفوذ فرهنگی
 • تغییر جریان وضع موجود و جریان سازی در سطح بین الملل
 • صادرات تفکر بعنوان مهمترین ، اساسی ترین و با ارزش ترین کالای صادراتی
 • تلاش در جهت بسترسازی دستیابی به صلح دائم فراگیر
 • تلاش در جهت ایجاد تعامل و تفاهم با کلیه سازمان های موجود  بین المللی در جهت نیل به اهداف موسسه

 

اهداف موسسه بین المللی صلح

اهداف اساسی موسسه بین المللی صلح را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود.

 • تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم فرهنگی از طریق تعاریف موجود در صلح
 • بازتعریف صلح
 • حضور و فعالیت از طریق دفاتر و مجامع فرهنگی صلح طلب در سایر کشورها
 • ایجاد زمینه برای حضور و فعالیت نخبگان و دانشگاهیان و اندیشمندان مستقل در سایر کشورها
 • توسعه خبرگزاری بین المللی صلح به یک رسانه فراگیر
 • ارائه طرح های مدون علمی و تحقیقاتی در راستای پیاده سازی صلح اسلامی
 • بهره گیری و به کارگیری از توانمندی نیروهای نخبه در داخل و خارج از کشور
 • راه اندازی دفاتر صلح در سفارتخانه های فعال جمهوری اسلامی ایران
 • تفاهم و تعامل با دستگاه ها و سازمان های داخلی جهت هم افزایی
 • تفاهم و تعامل با حوزه های علمیه و مراکز دانشگاهی جهت تکمیل اقدامات پژوهشی
 • راه انذازی پژوهشکده صلح بین الملل
 • راه اندازی دانشکده صلح بین الملل
 • گسترش سازمان اعضا و نیروهای صلح طلب در داخل و خارج از کشور
 • حمایت از کارآفرینان و کمک به اقتصاد خُرد در جامعه
 • حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر
 • استفاده از خیرّین و حامیان موسسه جهت توان افزایی خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست
 • اعطای سند صلح ، نشان صلح ، تندیس صلح ، پیمان صلح به اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای نیل به صلح دائم فراگیر

 

دفتر طرح و برنامه – اداره کل برنامه و بودجه

موسسه بین المللی صلح و دوستی