انتصاب خانم مهندس احمدی مدیرمسئول خبرگزاری صلح

انتصاب خانم مهندس احمدی مدیرمسئول خبرگزاری صلح ، موسسه بین المللی صلح اعلام شد.

مسئول روابط عمومی دفتر دبیرکل موسسه بین المللی صلح این خبر را منتشر نمود.

متن حکم انتصاب خانم مهندس احمدی مدیرمسئول خبرگزاری

خواهر ارجمند سرکار خانم مهندس احمدی ؛

نظر به تعهد ، تخصص ، تجارب و شایستگی و اعلام آمادگی جنابعالی ، به موجب این حکم , شما را به سمت مدیرمسئول خبرگزاری صلح منصوب می نمایم.

امید است با اتکال بر خداوند متعال و نگاه دقیق علمی متکی بر روحیه خدمت گذاری و خدمت رسانی و با بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل موجود در راستای سیاست ها و وظایف ذاتی خبرگزاری و موسسه بین المللی صلح و اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران ، تمام توان و تجربه خویش را بکار گیرید. توفیق روزافزون جنابعالی را در ظل توجهات حضرت احدیت خواستارم.

سید مهدی حسینی

دبیرکل موسسه بین المللی صلح

۱ مهر ماه ۱۳۹۴

موسسه بین المللی صلح