انتصاب حاج آقا حسینی اداره کل بازرسی و نظارت موسسه بین المللی صلح

انتصاب حاج آقا حسینی اداره کل بازرسی و نظارت ، موسسه بین المللی صلح اعلام شد.

مسئول روابط عمومی دفتر دبیرکل موسسه بین المللی صلح این خبر را منتشر و رسانه ای نمود. متن حکم انتصاب در ذیل منتشر می گردد.

متن حکم انتصاب حاج آقا حسینی اداره کل بازرسی و نظارت

بردار ارجمند جناب حاج آقا حسینی ؛

نظر به تعهد ، تخصص ، تجارب و شایستگی و اعلام آمادگی جنابعالی ، به موجب این حکم , شما را به سمت ریاست اداره کل بازرسی و نظارت منصوب می نمایم.

امید است با اتکال بر خداوند متعال و نگاه دقیق علمی متکی بر روحیه خدمت گذاری و خدمت رسانی و با بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل موجود در راستای سیاست ها و وظایف ذاتی موسسه بین المللی صلح و اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران ، تمام توان و تجربه خویش را بکار گیرید. اهمیت اداره کل بازرسی و نظارت سبب افزایش حساسیت ها و سنگینی مسئولیت ها می باشد.

توفیق روزافزون جنابعالی را در ظل توجهات درگاه باریتعالی خواستارم.

شورای عالی سیاستگذاری

سید مهدی حسینی

ریاست شورا

۷ آبان ماه ۱۳۹۴

موسسه بین المللی صلح