اطلاعیه فروش سوالات آزمون علمی تایید صلاحیت توسط سودجویان

متقاضیان توجه  داشته باشند که کلیه سوالات از طریق ستاد برگزاری آزمون علمی  تایید صلاحیت موسسه صلح طراحی شده و هیچ گونه نمونه مشابهی از آن منتشر نشده است.

از کلیه متقاضیان خواهشمندیم از خرید و دانلود نمونه سوالات و مراجعه به سایت هایی غیر از سایت اصلی موسسه اجتناب کرده و تمامی اطلاعت در مورد آزمون را تنها از سایت رسمی موسسه دریافت نمایند.

قابل ذکر است که کلیه نمونه سوالات و منابع آزمون از طریق همین سایت در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت .

ستاد ثبت نام

معاونت نظارت و ارزشیابی