اطلاعیه تسلیت درگذشت محمد علی کلی موسسه بین المللی صلح و دوستی

اطلاعیه تسلیت درگذشت محمد علی کلی موسسه بین المللی صلح و دوستی