ارکان موسسه بین المللی صلح

ارکان موسسه بین المللی صلح و دوستی

ارکان موسسه بین المللی صلح و دوستی ؛ موسسه بین المللی صلح برای نیل به اهداف و چشم انداز خود، در مدت ۷ ماه اقدام به بررسی و تدوین چارت تشکیلاتی موسسه نموده است.

در این چارت که به تصویب شواری عالی سیاستگذاری هم رسیده ، ارکان موسسه به شرح ذیل ساماندهی گردیده است.

 

 • شورای عالی سیاستگذاری
 • مجمع عمومی
 • هیات مدیره
 • دبیرکل

شورای عالی سیاستگذاری

عالی ترین مرجع راهبری و نظارت موسسه بین المللی صلح که دارای اختیارات نظارتی ، بازرسی و هدایتی می باشد، شورای عالی سیاستگذاری موسسه می باشد که دارای بخش های ذیل است.

 • اداره کل نظارت و بازرسی
 • دفتر هماهنگی اداره مجامع اندیشه
 • کمیته بازبینی و اصلاح آیین نامه و اساسنامه

دبیرکل

دبیرکل به عنوان عالی ترین مقام اجرایی موسسه بین المللی صلح دارای اختیارات کامل جهت نظارت و اجرای طرح های مناسب برای دست یابی به اهداف عالیه موسسه می باشد.

استقلال در ارکان موسسه بین المللی صلح

استقلال عمل در تمامی ارکان موسسه بین المللی صلح و دوستی به دقت بررسی و تدوین شده است. معاونت نظارت و ارزشیابی در حوزه دبیرکل بر تمامی بخش ها و ارکان نظارت دارد.

حوزه های اجرایی موسسه بین المللی صلح و دوستی

موسسه بین المللی صلح دارای ۳ حوزه مشخص اجرایی می باشد که عبارتند از:

 • حوزه دبیرکل

یکی از ارکان اصلی موسسه بین المللی صلح ، حوزه دبیرکل می باشد. به دلیل اهمیت فروان آن ، عنایت ویژه جهت چارت سازمانی و تشکیلاتی آن در نظر گرفته شده است.

 1. اداره کل برنامه و بودجه ،
 2. روابط عمومی و امور بین الملل ،
 3. معاونت امور حقوقی ،
 4. معاونت نظارت و ارزشیابی ،
 5. مجمع عالی رؤسای شعب ،
 6. شورای رؤسای سازمان ها ،
 7. مشاوران
 • حوزه قائم مقام دبیرکل و معاونت های موسسه

بخش معاونت های موسسه بین المللی صلح و دوستی در حوزه اختیارات قائم مقام دبیرکل قرار دارد. جهت ساماندهی نیروهای منابع انسانی و جلوگیری از اتلاف زمان در کارهای اجرایی ، تفکیک مسئولیت ها در حوزه اجرایی به دقت رعایت و تدوین گشته است.حوزه قائم مقام دبیر کل ، علاوه بر شورای معاونین شامل ادارات کل دیگری نیز می باشد.

شورای معاونین با ۸ معاونت

 1. معاونت تحقیق، پژوهش و آموزش،
 2. معاونت هماهنگی و روابط عمومی ،
 3. معاونت حقوقی ،
 4. معاونت معارف اسلامی ،
 5. معاونت فرهنگی و اجتماعی ،
 6. معاونت هنری ،
 7. معاونت منابع انسانی و پشتیبانی ،
 8. معاونت فناوری اطلاعات
 • حوزه سازمان‌های مستقل

یکی دیگر از بخش های مهم و اصلی اجرایی ، سازمان های مستقل موسسه بین المللی صلح می باشند. ریاست این سازمان ها توسط دبیرکل منصوب گردیده و در حوزه اقدام و عمل ، تدوین طرح و برنامه ، نظارت ، اجرا و منابع انسانی ، در چهارچوب آیین نامه های موسسه بین المللی صلح و به صورت مستقل عمل می نمایند.

سازمان های فعلی موسسه بین المللی صلح عبارتند از:

 1. سازمان اقتصادی ،
 2. سازمان رسانه ،
 3. سازمان امور بین الملل و روابط خارجی ،
 4. سازمان اعضاء و نیروها ،
 5. سازمان امور بانوان ،
 6. سازمان حمایت های مردمی

 

دفتر طرح و برنامه اداره کل برنامه و بودجه

حوزه دبیرکل

موسسه بین المللی صلح و دوستی