اخبار سازمانی موسسه بین المللی صلح و دوستی

۱۳۹۵-۰۸-۱۴
نشست صلح با حضور پرفسور امین

نشست صلح با حضور پرفسور امین

نشست صلح با حضور پرفسور امین در نمایشگاه رسانه های […]
۱۳۹۵-۰۸-۱۴
دیدار دکتر واعظی از موسسه بین المللی صلح

دیدار دکتر واعظی از موسسه بین المللی صلح

دیدار دکتر واعظی از موسسه بین المللی صلح دیدار دکتر […]
۱۳۹۵-۰۸-۱۳
پروفسور امین رسانه های دیجیتال

پروفسور امین رسانه های دیجیتال رسالت بزرگی در مسیر صلح طلبی دارند

پروفسور امین رسانه های دیجیتال رسالت بزرگی در مسیر صلح […]
۱۳۹۵-۰۸-۱۲
salehi-met-with-secretary-general-of-the-institute-of-peace-solhodoosti-2

دیدار دکتر صلاحی از غرفه موسسه بین المللی صلح

دیدار دکتر صلاحی از غرفه موسسه بین المللی صلح دیدار […]
۱۳۹۵-۰۸-۰۹
معاونت روابط عمومی موسسه بین المللی صلح و دوستی

دکتر صلاحی ریاست سازمان فرهنگی هنری مهمان صلح شد

دکتر صلاحی ریاست سازمان فرهنگی هنری مهمان صلح شد در […]