• حضور دبیرکل و اعضای موسسه بین المللی صلح در مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در بیت الحسن المجتبی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
 موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح
line-04

مسابقه بزرگ خون خدا

soogvare-001

 موسسه بین المللی صلح و دوستی دائم فراگیر

موسسه بین المللی صلح و دوستی
موسسه بین المللی صلح و دوستی یک موسسه فراجناحی ، غیرسیاسی و مردم نهاد می باشد که بدون نگاه قومی ، مذهبی ، نژادی ، جنسیتی تنها در راستای ایجاد بسترهای مناسب برای ایجاد مناطق صلح و دوستی دائم و فراگیر جهانی که به صورت پایدار نهادینه شده باشد ، در سراسر جهان فعالیت می نماید.